Diensten

Qv10 is gespecialiseerd in:
 • Het maken van BENG berekeningen volgens NTA8800.

 • Controle daglichttoetreding volgens NEN-2057 (afd. 3.11 BB)
 • Ventilatieberekening volgens NEN-1087  (afd. 3.6 BB)
 • Controle oppervlakte verhoudingen volgens NEN-2580  (afd. 4.1 BB)
 • Spuiberekening (afd. 3.7 BB)
 • Controle geluidberekening: bescherming tegen geluid van buiten volgens NEN-5077 (afd. 3.1 BB)
 • Controleberekening betreffende de warmteweerstand tegen brandoverslag, vgls NEN-6068 (Brando-2)
 • Complete bouwbesluit toets van zowel woningen/woongebouwen als utiliteitsgebouwen (hfd. 2 t/5 BB)>
 • Toesten voor vergunningsvrij (ver)bouw
 • V&G- plan in de ontwerpfase
 • Beheersbaarheid van brand (2012) berekening voor brandcompartimenten > 1000 m2
 • Berekening nagalm in een gemeenschappelijke verkeersruimte (art. 3.12 BB)
 • Berekening warmteweerstand (Rc-waarde) van bouwkundige constructies (BuildDesk U 3.4)
 • Risicoanalyse condensatie van bouwkundige constructies (BuildDesk U 3.4)
 • Bepalen opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchttrappenhuizen
 • Bepalen vrije doorgang en draairichting van deuren in vluchtroutes