Werkwijze

Werkwijze

Nadat ik uw gegevens heb ontvangen, dat kan een tekening in het ontwerpstadium of een geheel uitgewerkte tekening met eventueel een programma van eisen zijn, worden door mij zo snel mogelijk de berekeningen verzorgd.

Bij een woning wordt bij een bouwaanvraag altijd gevraagd om een:

Daglichtcontrole-berekening

Oppervlaktecontrole-berekening

Ventilatieberekening

EPC-berekening (energieprestatieberekening)

 

Bij een utiliteitsgebouw zijn bovenstaande berekeningen niet altijd van toepassing. De gebruiksfuncties binnen een gebouw bepalen welke berekeningen nodig zijn.

De uitkomsten van de berekeningen worden met u uitvoerig gesproken voordat deze u definitief worden toegestuurd.

Aanvraag Omgevingsvergunning

Er zijn verschillende manieren om een omgevingsvergunning aan te vragen:

Complete aanvraag omgevingsvergunning

Gefaseerde omgevingsvergunning, max. in 2 fases. Aanvrager kiest zelf welke activiteiten in welke fase (volledig) beoordeeld worden

Deelvergunningen, indien de activiteiten te scheiden zijn (bijv. het kappen van bomen)


 

De meest voorkomende is de reguliere bouwaanvraag, eventueel in 2 fases aangevraagd.


(schets) Ontwerp fase 1

Er kunnen in deze fase al berekeningen worden gemaakt die aangeven of het ontwerp aan het bouwbesluit zal voldoen. Met deze werkwijze wordt voorkomen dat in de bouwvergunningfase 2 wijzigingen moeten worden doorgevoerd die ingrijpende gevolgen kunnen hebben op het ontwerp. Als als de bouwvergunning in fases wordt aangevraagd kan dit problemen geven bij de in fase 1 goedgekeurde ontwerptekeningen.


Bouwvergunning fase 2

De berekeningen kunnen ook worden gemaakt wanneer het ontwerp al volledig uitgewerkt is, klaar voor de bouwaanvraag. De kans bestaat dat door de uitkomst van de berekeningen het ontwerp aangepast moet worden.


Aanvullende eisen gemeente

Als de bouwvergunning is aangevraagd kan de gemeente met aanvullende eisen komen.

Vergunningsvrij bouwen

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor bouw of verbouw, zoals  bijvoorbeeld voor dakkappellen of dakramen.

Op de site van de www.rijksoverheid.nl, onder vergunningvrij bouwen, zijn alle vergunningsvrije situaties te vinden.

 

Ook al mag er vergunningvrij gebouwd worden zal toch elk bouwwerk moeten voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

 

QV10 kan u helpen bij het bepalen of u vergunningsvrij kan bouwen.